Trang chủ An toàn Hàng Hải Chính sách về chất gây nghiện và rượu bia www.pvoilshipping.vn
 

Chính sách về chất gây nghiện và rượu bia

 

Công Ty Cổ Phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt nhận thức một cách đầy đủ và nghiêm túc rằng việc lạm dụng rượu bia và chất gây nghiện sẽ làm suy yếu khả năng thực hiện công việc chính xác của các nhân viên, thuyền viên và cũng sẽ gây ra các ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đối với sự an tòan, tính hiệu quả và sức sản xuát các nhân viên, thuyền viên khác cũng như cho toàn bộ Công ty. Vì vậy, Công ty tuyên bố các quy định như sau:

 

VIC S DNG CHT KÍCH THÍCH

 

1.    Nghiêm cm vic tàng cha, khuyến d hay tiêu th các loi cht kích thích, ví d như thuc phin, ma tuý hay các loi thuc kích thích chưa được hướng dn s dng.

2.    Bt k ai b phát hin là tham gia hay vi phm s b đình ch công tác ngay.

 

VIC S DNG ĐỒ UNG CÓ CHT CN

 

1.    Các đ ung có cn ch được phép s dng theo hướng dn ca Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) v Qun lý rượu cn cht kính thích trên tàu. Mi cán b thuyn viên phi đm bo rng mình luôn có đ tnh táo đ thc thi nhim v và thc hin các công vic bình thường trong mi thi đim, trong mi trường hp nng đ cn trong máu không vượt quá 0.04% BAC.

2.    Không được mang theo hay tiêu th các đ ung có cn trên tàu khi tàu đang hot đng hay neo đu nhng nơi đã được thông báo cm s dng rượu và các đ ung có cn. Trong trường hp này Thuyn trưởng các tàu, bt k lúc nào cũng có quyn ra lnh không được mang theo hay tiêu th nhng cht này trên tàu.

3.    Bt k Cán b công nhân viên nào phát hin là say rượu hay b nh hưởng ca vic dùng các đ ung có cht cn mà không hoàn thành nhim v và / hay gây hu qu nghiêm trng ti công vic hot đng ca tàu s b k lut, tu theo mc đ vi phm, t cnh cáo ti vic buc thôi vic và s đưa ra Hi đng k lut x lý.

 

Toàn th thuyền viên, cán b và nhân viên ca Công ty chu trách nhim tuân th chính sách này.

Các mục khác
 
© Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
2149161 Visitors
SEARCH
Xem tốt nhất ở chế độ màn hình 1280 x 1024. Tương thích với mọi loại trình duyệt.