Trang chủ An toàn Hàng Hải Chính sách quản lý lao động hàng hải www.pvoilshipping.vn
 

Chính Sách Về Quản Lý Lao Động Hàng Hải

Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt thực thi và liên tục cải tiến Hệ thống Quản lý An toàn, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của bộ luật Quản lý An toàn, còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Công ước Lao động hàng hải và các quy định quốc gia, quốc tế liên quan.


Công ty đề ra Chính sách về Quản lý Lao động hàng hải như sau:

1.        Thuyền viên trên các tàu của Công ty được đối xử công bằng, không bị cưỡng bức hoặc phân biệt đối xử;

2.        Thuyền viên làm việc trên các tàu của Công ty được hưởng mọi quyền lợi, chế độ theo các quy định của quốc gia và quốc tế liên quan;

3.        Công ty thiết lập chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đảm bảo thuyền viên có được môi trường làm việc an toàn và tiện nghi dưới tàu, được chăm sóc y tế cả trên bờ và dưới tàu, được tiếp cận các dịch vụ tiện ích trên bờ;

4.        Thuyền viên có cơ hội được học tập để nâng cao trình độ và thăng tiến; và

5.        Công ty cam kết trả lương đầy đủ, đúng hạn theo hợp đồng lao động và thoả ước tập đã ký kết; giải quyết hoặc chuyển cấp giải quyết triệt để những khiếu nại hợp pháp và chính đáng của thuyền viên.

Các mục khác
Chính Sách Về Quản Lý Lao Động Hàng Hải
 
© Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
2149166 Visitors
SEARCH
Xem tốt nhất ở chế độ màn hình 1280 x 1024. Tương thích với mọi loại trình duyệt.